Võru Päevakeskus ruumid 1MTÜ Võru Päevakeskuse Ühing on asutatud 2000.a. juulis. Igapäevaelu toetamise teenust pakutakse 2015.a. 40-le isikule ja 2013.a. septembrist teostatakse toetatud elamise teenust 10- le kliendile. Päevakeskuse Ühing teeb koostööd VKHK Urvaste õpperühmaga, MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskuse Töö- ja tegevuskeskus “Mosaiik”. Samuti on meie head koostööpartnerid  SA Maarja Küla, Võru Järve Kool, Võrumaa Puuetega Inimeste Koda, Toetuskeskus Meiela, MTÜ Maana. Koostöös oleme osalenud mitmetes projektides ja ühistegevustes.

Päevakeskus annab võimaluse keskuse klientidele end igapäevaelus turvaliselt tunda ning hakkama saada ja täita nende pereliikmete ja lähedaste ootusi iseseisvamal hakkamasaamisel.