Võru Päevakeskus ruumid

Võru Päevakeskuse Ühing on asutatud 2000.a. Pakume psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust. Peame oluliseks psüühilise erivajadusega inimeste heaolu ja koostööd sarnasele sihtgrupile teenuse pakkujatega. Meie head koostööpartnerid on Võrumaa Haridus ja Tehnoloogiakeskuse Urvaste õppekoht, MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus, Töö- ja tegevuskeskus “Mosaiik”,SA Maarja Küla, Võru Järve Kool, Võrumaa Puuetega Inimeste Koda, Toetuskeskus Meiela. Koostöös oleme osalenud mitmetes projektides ja ühistegevustes.

Meie missioon on psüühilise erivajadusega inimestele ühiskonnas võimalikult iseseisva elu ja toimetuleku tagamine.

Meie visioon on igapäevaelus olla toetav ja arendavaid tegevusi pakkuv ühing psüühilise erivajadusega inimestele.

Meie väärtustame :
* klienti ja tema lähedasi
* inimlikkust ja mõista iga inimest individuaalselt
* ausat suhtumist ja lugupidamist kõigi suhtes
* turvatunde loomist ja parimate kogemuste kasutamist