Võru Päevakeskus ruumid 1MTÜ Võru Päevakeskuse Ühing on asutatud 2000.a. juulis. Igapäevaelu toetamise teenust pakutakse 2015.a. 40-le isikule ja 2013.a. septembrist teostatakse toetatud elamise teenust 10- le isikule. Päevakeskuse Ühing teeb koostööd VKHK Urvaste õpperühmaga, MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskuse Töö- ja tegevuskeskusega “Mosaiik”. Samuti on meie head koostööpartnerid  SA Maarja Küla, Võru Järve Kool, Võrumaa Puuetega Inimeste Koda, Toetuskeskus Meiela. Koostöös oleme osalenud mitmetes projektides ja ühistegevustes.

Meie missioon on psüühilise erivajadusega inimestele ühiskonnas võimalikult iseseisva elu ja toimetuleku tagamine.

Meie visioon on igapäevaelus olla toetav ja arendavaid tegevusi pakkuv ühing psüühilise erivajadusega inimestele.

Meie väärtustame :
* klienti ja tema lähedasi
* inimlikkust ja mõista iga inimest individuaalselt
* ausat suhtumist ja lugupidamist kõigi suhtes
* turvatunde loomist ja parimate kogemuste kasutamist